Plantage Zorg en Hoop
Bureau voor het Gebouwd Erfgoed Overzee


Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Sportparklaan 19
2103 VR Heemstede
023 - 547 06 26 / 547 06 99
-
info@plantagezorgenhoop.nl
www.plantagezorgenhoop.nl


Over de onderneming

Plantage Zorg en Hoop is gespecialiseerd in het architectuurhistorisch- en cultureel erfgoed in de voormalige overzeese gebiedsdelen.
Zij adviseert de verschillende overheden en publiceert studies over haar specialisatie.


Opdrachtgevers

In opdracht van de regering van Aruba werd de inventarisatie en selectie voor het monumentenregister uitgevoerd en werden de redengevende omschrijvingen opgesteld. Het monumentenbeleid werd omschreven in een nota. Een omvattende publicatie over de architectuur op Aruba is in druk.
Voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen doet Plantage Zorg en Hoop momenteel onderzoek naar de architectuur in Suriname. Binnen Nederland doet Zorg en Hoop voor rijk, provincie, gemeente en particulieren verder onderzoek ten behoeve van monumentenzorg, welstand, beeldkwaliteit, restauratie en volkskunde.
Een bijzondere specialisatie zijn civiele werken en bruggenbouw. Vandaar dat de Nederlandse Bruggenstichting en Rijkswaterstaat eveneens opdrachten verlenen.


Over de ondernemers

Plantage Zorg en Hoop Michel Bakker is klassiek archeoloog en architectuurhistoricus. Een nadere specialisatie van hem is het religieus erfgoed, archiefonderzoek en tekstredactie.

Olga van der Klooster is architectuurhistoricus en kleurdeskundige. Ook is zij beeldend kunstenaar en lid van de welstandscommissies binnen het Oversticht. Olga is gecertificeerd in Architectural Conservation aan het International Centre for the Study of Conservation and Restoration of Cultural Property te Rome (ICCROM). Zij bereidt een proefschrift voor over de ontwerpen van de Dienst Openbare Werken op de Antillen.