Patricia Honig
organisatie- en adviesbureau voor projecten rond cultuur & techniek


Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Hollandse Hout 254
8244 GK Lelystad
0320 - 254 671 / 06 - 16 80 02 52
-
pmwh@planet.nl
-


Over de onderneming

P M W & H is een zelfstandig organisatie- en adviesbureau in Lelystad. Het adviesbureau initieert en coördineert projecten op het gebied van cultuur en techniek. Het bureau geeft advies, begeleiding bij de aanvraag van subsidie en biedt ondersteuning bij de invoering van cultuur en techniek in het onderwijsaanbod.
Het organisatie- en adviesbureau wordt geleid door Patricia Honig. Zij verzorgt tevens workshops en ontwikkelt en begeleid onderwijsprojecten op het gebied van lokaal erfgoed. Projecten die worden aangeboden hebben onderwerpen als ‘scheepswrakken in de klei’, ‘prehistorie in de polder ‘en ‘beelden van Lelystad’. Daarnaast verzorgt zij verschillende technische lessen als ‘slopen is onderzoeken’, ‘fibula! maak je eigen Keltische speld’ ‘je knuffel onder stroom!’ of ‘speelgoed maken van afval’. Zij is is ICC’er en coördinator techniek in het basisonderwijs.


Opdrachtgevers

Gemeente, basisonderwijs, Brede Scholen, Naschoolse opvangcentra.


Over de ondernemer

Patricia Honig Patricia Honig heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na haar studie was zij ondermeer werkzaam bij het NAi en projectmedewerker bij het toenmalige ministerie van WVC. Zij doceerde aan de Volksuniversiteit van Amsterdam en verzorgde KunstKijkLessen in het basisonderwijs.
Na 7 jaar zelfstandig ondernemerschap in Amsterdam is zij naar de polder verhuisd waar zij in 2005 haar organisatie- en adviesbureau P M W & H heeft opgericht.
Naast de bovengenoemde activiteiten houdt zij zich bezig met de implementatie van ruimte en ruimtevaart in het onderwijsaanbod en de oprichting van de TechnoTheek Lelystad.