Obbe Norbruis
Stedebouw & advies


Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Europlein 15 III
1078 GS Amsterdam
020 - 664 56 80 / 06 - 51 50 53 98
-
infostedebouw@norbruis.eu
www.norbruis.eu


Over de onderneming

Om flexibel te kunnen inspelen op veranderde marktvragen werkt Obbe Norbruis sinds kort voor zichzelf. Gedetacheerd en/of vanaf zijn eigen werkplek staat hij gemeentes, ontwikkelaars en particulieren slagvaardig bij van ‘idee tot bouwplan’. Zonder hoge kosten verkent hij, met de expertise binnen zijn netwerk, de ruimtelijke mogelijkheden op verschillende schaalniveaus. Dat doet hij beeldend om er snel achter te komen of een oplossingsrichting kansrijk en/of verantwoord is. Elke opdracht wordt vanuit verschillende dimensies bekeken. Hij maakt bewust schetsen en beelden die nog iets aan de fantasie overlaten en daardoor ruimte bieden voor de inbreng van anderen. Hij laat zien waar een ontwikkeling heen zou kunnen gaan. Valt het beeld goed dan gaat hij door. Zo niet dan stelt hij het bij of is het rijp voor de prullenbak. In het laatste geval wordt energiek een andere suggestie aangedragen.


Opdrachtgevers

Norbruis Stedebouw adviseert gemeentes, die zelf geen ervaren stedenbouwkundigen in dienst hebben bij het entameren, begeleiden en beoordelen van (bouw)plannen. Dat gebeurt zoveel mogelijk vanaf de gemeentelijke werkvloer. Ontwikkelaars krijgen adviezen bij het bepalen van de haalbaarheid van een initiatief. Dat gebeurt rond de ontwerpopgave, de strategie als ook in het contact naar betreffende gemeente. Particulieren die een plan willen ontwikkelen dat afwijk van het vigerende bestemmingsplan kunnen rekenen op een goed onderbouwd stedebouwkundig advies bij hun plan.


Over de ondernemer

Obbe Norbruis Obbe Norbruis studeerde architectuur en stedebouw in Delft. Hij deed vervolgens veel ervaring op als adviseur van talloze gemeentes. Hij werkte binnen diverse ambtelijke organisaties en bij ontwerpbureaus als: Kuiper Compagnons, Zandvoort en VHP . Hij werkte tot begin 2012 vanuit Royal Haskoning, waar hij uit eigen beweging vertrok om als flexibel inzetbaar adviseur een nieuwe start te maken.