Over de Netwerkorganisatie

De netwerkorganisatie is een relatief nieuw verschijnsel in de managementfilosofie, maar informeel bestaat het al langer. Het idee erachter is dat in de huidige maatschappij de hiërarchisch georganiseerde grotere organisaties niet altijd maatwerk kunnen leveren, dan wel niet tijdig kunnen inspringen op de vraag. Kleine ondernemingen, éénmanszaken lopen al snel op tegen de grenzen van hun capaciteit.

Een netwerkorganisatie omzeilt de klippen doordat binnen de organisatie een ruime mate van expertise verzameld is, verdeeld over een aantal ondernemingen. Bij aanneming van werk kan binnen de organisatie gezocht worden naar partners in samenwerking of ter ondersteuning. Op deze wijze ontstaan projectteams, die zijn samengesteld vanuit de vraag, niet vanuit het aanbod.

De structuur is helder en eenvoudig. De opdrachtgever sluit een overeenkomst met één deelnemer van de organisatie die op zijn beurt een tijdelijk samenwerkingsverband aangaat met een der andere deelnemers. Bij kleinere opdrachten is de samenwerking niet nodig.

De voordelen zijn evident:

  • De opdrachtgever heeft altijd te maken met één aanspreekpunt
  • Er kan snel aan de vraag voldaan worden
  • De Netwerkorganisatie werkt efficiënt
  • Er is geen sprake van overcapaciteit bij kleinschalige projecten
  • Grootschaliger projecten kunnen binnen de organisatie worden opgelost
  • De cumulatie van kennis en ervaring komt aan het project ten goede