M&DM
Architectuurhistorisch en stedenbouwkundig adviesbureau


Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Archimedesweg 15
1098 JK Amsterdam
020 - 400 45 67
020 - 679 84 62
info@mdm-advies.nl
www.mdm-advies.nl


Over de onderneming

Bureau M&DM adviseert op het gebied van de gebouwde omgeving, nieuwbouwinvullingen en de ruimtelijke ordening vanuit stedenbouwkundig en architectuurhistorisch perspectief. M&DM staat aan de basis van het beleid en ontwerp op diverse niveaus. Van stedenbouwkundige structuren tot individuele bouwwerken en van Cultuurhistorische Effectrapportages en Welstandsnota’s tot monumentenbeleid.


Opdrachtgevers

Gemeentes, provincies, particuliere opdrachtgevers.


Over de ondernemer

Erik Mattie Bureau M&DM is in 1994 opgericht door Martijn de Moor en Erik Mattie. Sinds enige jaren wordt het bureau gerund door Erik Mattie. Mattie schreef op persoonlijke titel diverse publicaties op het gebied van architectuur en stedenbouw en doceert geschiedenis van de stedenbouw aan de Hogeschool Windesheim. Het boek Architectural Competitions kreeg in Chicago de AIA-award in de categorie Architectuurgeschiedenis.