Marina Roosebeek
Architekt bna


Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Tussen de Bogen 105
1013 JB Amsterdam
020 - 638 54 44
020 - 624 46 25
office@roosebeek.nl
www.roosebeek.nl


Over de onderneming

Marina Roosebeek architekt bna is een klein architektenbureau. Onze werkzaamheden zijn zeer divers: niet alleen doen we (ver)bouwopdrachten en restauraties, ook voeren wij veel onderzoeksopdrachten uit.

Wij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de Atlas Ordekaarten voor de gordel 20-40 en de Atlas Ordekaarten voor de 19e eeuwse Ring, alsmede de Welstandsnota voor Stadsdeel Amsterdam-Noord. Ook hebben wij aan diverse cultuurhistorische verkenningen meegewerkt.
Momenteel zijn wij betrokken bij het opstellen van een register voor beschermde monumenten voor de gemeente Castricum alsmede bij het opstellen van een overkoepelend welstandsbeleid voor de gemeente Amsterdam, onder de (voorlopige) noemer ‘De Digitale Schoonheid van Amsterdam’


Opdrachtgevers

Gemeente Amsterdam, diverse stadsdelen, particuliere opdrachtevers.


Over de ondernemer

Marina Roosebeek Marina Roosebeek is architekt. Zij studeerde in 1982 af aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Sinds 1990 is zij haar eigen bureau begonnen. Daarnaast is zij lid geweest van de Commissie voor Welstand en Monumenten alsmede de Monumenten-raad in Amsterdam, en is zij momenteel architect-secretaris in de Welstandscommissie Kring Westfriesland. Ook is zij sinds 1997 in deeltijd werkzaam op de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, als praktijkcoördinator en studie-adviseur.