Ina Eskes
Onderzoek Advies Presentatie

 

Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Vespuccistraat 87 II
1056 SK Amsterdam
06 - 13 22 37 19
-
info@ina-eskes.nl
www.ina-eskes.nl


Over de onderneming

Ina Eskes is onderzoeker en adviseur betreffende:

  • Historische en contemporaine ontwikkelingen in het landelijk en stedelijk gebied
  • Samenstelling van programma's, tentoonstellingen


Opdrachtgevers

Rijk, provincies, gemeenten, ontwerpbureaus, welstandorganisaties, musea, particulieren, bedrijven.


Over de ondernemer

Ina Eskes Ina Eskes is samensteller, docent, architectuurhistoricus en adviseur betreffende actuele kunst en erfgoedvraagstukken m.b.t. landschap, stedenbouw, huis en omgeving. Tevens publiceert zij artikelen.