Wat is de NOKC?

Netwerk Organisatie Kunst en Cultuur is een werkverband waarbij een twintigtal zorgvuldig geselecteerde bureau’s is aangesloten, elk met een eigen specialisme en daarnaast op in ieder geval één gebied overlappend met een der andere bureau’s.

Dat betekent in de praktijk dat de aangesloten bureau’s samenwerken en elkaar waar nodig inschakelen. Op deze manier kan een breed product dan wel een breed scala van producten en bovendien op korte termijn geleverd worden.
In de NOKC zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd:

  • Architectuur (geschiedenis en ontwerp)
  • Beeldende Kunst
  • Vormgeving
  • Organisatie/bouwproces
  • Webdesign
  • Restauratie
  • Kunsthistorisch onderzoek
  • Excursies
  • Ruimtelijke plannen, geld en contracten

Door de cumulatie van kennis en ervaring binnen één organisatie is NOKC meer dan de som der delen.