Bureau Mille Colonnes


Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Feike de Boerlaan 70
1019 MN Amsterdam
020 - 68 68 695
idem
archileeuw@planet.nl
-


Over de onderneming

Bureau Mille Colonnes (sinds 1987) is een eenpersoons onderzoeksinstituut annex adviesbureau, gevestigd in Amsterdam. Onderzoek, publicaties en adviezen betreffen voornamelijk de periode 1800-1940. Met name op het gebied van de Nederlandse architectuur uit de periode 1840-1900 bezit het bureau een hoeveelheid kennis, inzicht, expertise en gegevensbestanden die in haar samenhang uniek genoemd mag worden. Overzichtspublicaties en een ‘helicopter view’ vormen een specialiteit. Daarnaast heeft het bureau met fundamenteel onderzoek accenten verlegd en inzicht in de negentiende eeuw verbreed en verdiept. Zo heeft het onderzoek naar de innovaties in het negentiende-eeuwse bouwbedrijf (in opdracht van TU Eindhoven en TU Delft) de nodige aandacht getrokken, onder meer tijdens de internationale KADOC-congressen in Leuven in 1999 en 2005.

De naam Mille Colonnes verwijst naar een vermaard café dat tussen 1879 en 1929 aan het Rembrandtplein stond en dat op zijn beurt was genoemd naar het Parijse ‘Café des Mille Colonnes’. In dit stamcafé van de Tachtigers werden de gekleurde zuilen in het midden van de zaal naar verluidt ‘duizendvoudig’ weerkaatst in de goudomrande spiegels aan de wanden. Zo ongeveer verspreidt het bureau desgevraagd kennis naar diverse opdrachtgevers, onder meer ten behoeve van welstands-, monumenten- en restauratieadviezen.


Opdrachtgevers

Monumentenbureaus en -organisaties, universiteiten, uitgeverijen, archieven, welstands- en monumentencommissies, omroepen, tijdschriften.


Over de ondernemer

Wilfred van Leeuwen Wilfred van Leeuwen is zowel kunsthistoricus als historicus. Zijn interesse in de negentiende eeuw ontstond eind jaren zeventig in Parijs. Zij is niet voortgekomen uit nostalgie over vallende kerktorens zoals destijds vaak het geval was, maar uit belangstelling voor spoorwegstations, Grand Hotels, theaters, woningbouw, industrieel erfgoed. Van Leeuwen was lid van een aantal adviescommissies, onder meer de Raad voor Cultuur (de Bijzondere Commissie Monumenten & Archeologie en de ad hoc-commissie Omstreden Erfgoed WO II), de commissies Welstand & Monumenten in Arnhem en Haarlem (als voorzitter) en de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg.