Beek & Kooiman
Cultuurhistorie


Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
020 - 530 40 02
-
info@beekenkooiman.nl
www.beekenkooiman.nl


Over de onderneming

Beek & Kooiman Cultuurhistorie is een samenwerkingsverband van Kikker Cultuurhistorie (Marijke Beek, Amsterdam) en Cultuurhistorische Projecten (Marinus Kooiman, Utrecht). Sinds 1997 bundelen wij als respectievelijk architectuurhistoricus en historisch geograaf onze krachten. Daardoor reikt ons werkterrein van (historisch-)landschappelijke en stedenbouwkundige structuren tot bouwkundige objecten. Binnen een project bestrijken onze onderzoeks- en advieswerkzaamheden vaak verschillende schaalniveaus tegelijkertijd.


Opdrachtgevers

Rijk, provincies, gemeenten, ontwerpbureaus.


Over de ondernemers

Marinus Kooiman Marinus Kooiman is historisch geograaf. Op persoonlijke titel is hij lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage en van de monumentencommissie van Welstand en Monumenten Midden-Nederland.

Marijke Beek Marijke Beek, is architectuur-historicus. Zij voert opdrachten uit op het gebied van cultuurhistorie en monumenten, en in de redactionele sfeer. Zij is op persoonlijke titel lid van de Monumenten-adviescommissie van de provincie Noord-Holland.